Ako napísať dobrý reklamný článok?

Vieme, že reklamné alebo tiež PR články majú za úlohu zviditeľniť nenásilným spôsobom firmy alebo ich produkty a služby. Ako ale napísať reklamný článok tak, aby mal skutočne efekt a oslovil potenciálnych klientov?

Čo musí mať kvalitný PR článok

Pri tvorbe kvalitného reklamného článku existuje viacero možností. Môže ísť napríklad o jednorazový článok, ktorý má predstaviť nový produkt firmy. Alebo sa môže jednať o sériu článkov, ktorých primárnym cieľom nie je predávať produkt, ale skôr vybudovať firme pozitívnu povesť. Čo z toho vyplýva? Autor PR článku musí v prvom rade poznať zámer firmy. Len ak vie, čo chce zadávateľ reklamným článkom povedať, iba vtedy ho dokáže napísať skutočne dobre. A aké sú ďalšie podmienky dobrého PR článku?

  • PR články by mali obsahovať vhodne zvolené kľúčové slová. Aby sa články objavovali vo vyhľadávačoch, je treba zvoliť kľúčové slová, ktoré budú v článku zastúpené. S nimi to však netreba preháňať! Aby reklamný článok nebol len zhlukom kľúčových slov bez zmyslu.
  • Musia byť obsahovo hodnotné. Ak má článok získať čitateľov, musí byť napísaný kvalitne. Musí čitateľovi priniesť hodnotné a užitočné informácie a zaujať ho.
  • Nadpis a podnadpisy článku musia byť pútavé! Je potrebné, aby čitateľa zaujal už nadpis. Aby mal dôvod si článok vôbec otvárať.
  • Články musia zapôsobiť aj vizuálne. Je dobré text členiť na myšlienkové odseky, používať podnadpisy, prípadne odrážky a číslovanie. Dôležité informácie sa môžu zvýrazniť. Čitateľ tak môže článok „preletieť“ očami a ak sa mu nechce čítať ho celý, vybrať si len to dôležité.
  • Reklamný článok musí byť vždy originál! Vyhľadávače s prehľadom ignorujú duplicitný obsah. Pridávať kópie PR článkov sa teda neoplatí.

Kam s reklamným článkom?

Často krát sa stáva, že reklamný článok je napísaný na jednotku, no predsa nemá efekt. Čím to je? Jeho nesprávnym umiestnením. Kľúčom je pridávať PR články jedine na tematicky príbuzné kvalitné weby. Veď záujemca o služby záhradníka ich nebude vyhľadávať na webe o autách! Zadávatelia PR článkov by sa teda mali poobzerať po kvalitných weboch, ako sú napríklad magazíny Travelpost.sk, Viemviac.sk, Ekonóm.sk, Prenocuj.sk a mnoho ďalších magazínov zo siete Blueinfo. V nich je možné zverejniť články na rôzne témy, v závislosti od potrieb zadávateľa článku. Ak teda chcete, aby mal článok zmysel, umiestnite ho výhradne na kvalitný web.

 

FOTO: © tashatuvango / Dollar Photo Club

 

 

Pridaj komentár